Історія кафедри

ПОГЛЯД У ІСТОРІЮ КАФЕДРИ

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб організована в березні 1945 р. З цього часу по 1965 р. її базою було перше терапевтичне відділення обласної клінічної лікарні. З березня 1966 р. клінічною базою кафедри є третя міська лікарня м.Чернівці.

Початковий період становлення кафедри характеризувався нетривалим керівництвом доцентами: М.І.Оснос (1945-1946), Б.П.Александровський (1946-1947), проф.М.Ю.Раппопорт (1947-1949), Б.І.Кранцфельд (1949-1953), О.О.Колачов (1953-1957). Згодом очолювали кафедру доц. П.Т.Караваєв (1957-1965), проф.О.І.Самсон (1965-1968), доц.І.К.Мохунь (1968-1979), проф.І.К.Владковський (1979-1990). З 1990 року по 2008р. кафедру очолював  заслужений  лікар України, проф.О.І.Волошин, з 2008 по 2011р. кафедрою завідувала проф.Пішак О.В. З листопада 2011р. кафедру очолила д.мед.н. Т.О.Ілащук.

Історія кафедри

Доцентами кафедри обирались: М.І.Оснос (1945), І.С.Яновер (1949), О.О.Колачов (1953), Я.Д.Кричин (1957), І.К.Мохунь (1961), В.К.Тащук (1992), А.О. Шубравський (1994), В.А. Гайдуков (1995), О.В. Пішак (1998), І.А. Плеш (1999), О.І. Сплавський (2001), Б.П. Сенюк (2002), Н.М.Малкович (2004), І.В.Лукашевич (2004), В.Л.Васюк (2005), І.В.Окіпняк (2006), К.О.Лаврусевич (2007), О.В.Глубоченко (2010).

За період існування кафедри захищені докторські дисертації співробітниками кафедри: Б.І.Кранцфельд (1953), І.К.Владковським (1971), В.К.Тащуком (1991), С.В.Білецьким (1994), О.В.Пішак (2002), апробована докторська дисертація І.А.Плешом (2001). В клінічній ординатурі навчалось 44 лікарі, в аспірантурі - 12, захистили кандидатські дисертації 21 аспірантів і клінічних ординаторів: Я.Д.Кричин (1954), І.К.Мохунь (1961), О.Ф.Кутруєв (1961), В.Ф.Глошардіна (1965), В.М.Василюк (1968), С.Т.Гайдичук (1968), О.І.Сплавський (1983), І.А.Плеш (1988), Н.І.Довганюк (1989), О.С.Полянська (1992), Н.Б.Чернявська (1995), О.В.Пішак (1995), Б.П.Сенюк (1996), В.І.Каленюк (1998), Л.О.Волошина (1999), Н.М.Малкович (1999), І.В.Лукашевич (2000), Т.В.Захарчук (2001), О.В.Глубоченко (2001), В.Л. Васюк (2002), Л.Д.Борейко (2002), І.В. Окіпняк (2003), Г.Я. Ступницька (2004), Т.О.Безрук (2004), І.А.Тащук (2004), К.О.Бобкович (2005), Н.В.Бачук-Понич (2007), О.П.Микитюк (2007), Г.І. Арич (2008), М.М.Кулинич (Левон) (2009), В.П.Присяжнюк (2011), Л.В.Мікулець (2012). Магістерські дисертації захистили В.І.Каленюк (1995), Н.М.Малкович (1996), О.В.Глубоченко (1998), Г.Я.Ступницька (2001), К.О.Лаврусевич (2002), О.П.Пірожок (2003), Г.І. Арич (2004), М.М.Кулинич (2005), В.П.Присяжнюк (2009), О.М.Гінгуляк (2011), В.В.Маркевич (2013).

З 1993 року кафедра стала джерелом кадрів для формування інших кафедр. Так, ядром кафедри кардіології і функціональної діагностики стали професори В.К.Тащук (завідувач), І.К.Владковський, проф. О.С.Полянська. Професор С.В.Білецький очолив новостворену кафедру сімейної медицини, а інший вихованець кафедри проф. І.А.Плеш - кафедру догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, проф. В.М.Пашковський після закінчення докторантури очолив кафедру нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

На клінічній базі кафедри навчаються студенти 3-го, 6-го курсів, лікарі-інтерни, клінічні ординатори. Кафедра має навчальні кімнати, кабінети ультрасонографії та фітотерапії, методичний кабінет з інтернатури, наукову лабораторію, лекційну залу. Співробітники кафедри володіють методами ультрасонодіагностики, мікрозондової інтрагастральної рН-метрії, комп’ютерних спірографій та цілодобового моніторування ЕКГ та АТ із визначенням варіабельності серцевого ритму, методикою проведення синглетно-кисневої терапії.

Наукова тематика кафедри в різні періоди її існування та керівництва була різноманітною: проблеми ревматичних хвороб і серцево-судинної патології (1945-1957рр., з 1994 р.), гематології, ендокринології, патологія органів травлення (1957-1990 рр, з 1994 р.), гіпертонічної хвороби (1980-1993), екологічні аспекти патогенезу та розробка нових технологій лікування на основі апіфітотерапії та інших природних засобів (з 1994 р.). За 60 років існування кафедри співробітниками опубліковано 1560 наукових праць, в т.ч. 116 за кордоном. У 1992-1993 навчальному році за результатами наукових досягнень кафедра вперше за її існування посіла перше, а у 2002 році - друге місце з науково-дослідної роботи. З 2001 року колектив кафедри  вивчає питання застосування засобів природного походження в лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутніми ураженнями  внутрішніх органів. З 2005р. виконується науково-дослідна робота з ревматологічної тематики, зокрема, оптимізація лікування хворих на остеоартроз та подагру. “Вивчення нових сторін механізму терапевтичної дії лікарських рослин (дев’ясилу високого, родіоли рожевої, гадючника звичайного, перстачу прямостоячого, ехінацеї пурпурової), пилку квіткового, ербісолу, етонію, додецонію та обгрунтування нових технологій їх застосування при лікуванні хворих на первинні, вторинні гастродуоденіти, холецестити, остеоартроз, хронічну серцеву недостатність”. Термін виконання 2001-2005р.р. Виконання теми “Вивчення вікових та соматичних особливостей перебігу хронічних неспецифічних захворювань легень за умов поєднаних уражень внутрішніх органів: розробка нових технологій лікування із застосуванням природніх лікарських засобів вітчизняного виробництва” проводилось з 2003р. по 2008р. ”Хронобіологічні аспекти вдосконалення діагностики і лікування хворих на остеоартроз, подагру, ревматоїдний артрит” – термін виконання з 2004р. по 2009р.

            З 2010р. виконується науково-дослідна робота «Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного походження, обґрунтування вдосконалення терапії».

            Колектив кафедри систематично працює над створенням нових монографій, присвячених результатам комплексних наукових досліджень та узагальненням із клінічної практики, а також створює комплект навчальних посібників із усіх дисциплін, які видаються на кафедрі.

Повний перелік приведено за посиланням: видання колективу кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

            Колектив кафедри був співорганізатором ІІ з’їзду кардіологів України (1988р.), українських науково-практичних конференцій з диспансерного обслуговування хворих в поліклінічних умовах (1968, 1970), Союзного Пленуму правління гастроентерологів (1971), українських науково-практичних конференцій “Актуальні проблеми обслуговування гастроентерологічних хворих“ (1995), “Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів” (1999, 2005), VІІ Конгресу Всеукраїнського товариства лікарів (2001). Співробітники кафедри були учасниками понад 300 наукових з’їздів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, в т.ч. понад 50 – міжнародних.

            Науковці кафедри плідно працюють з лікарями практичної охорони здоров’я та з колективом обласного діагностичного центру, третьої міської клінічної лікарні, Новоселицької ЦРЛ, сумісно опубліковано 54 наукові праці.

            Щорічно співробітники кафедри консультують 4000-5000 хворих на клінічній базі, в поліклініках та інших лікувальних установах міста та області, проліковують біля 70 хворих у стаціонарі.

            Співробітники кафедри виконували лікувальну роботу в країнах Африки (А.О.Шубравський, О.І.Сплавський, М.С.Соболєв). Професор О.І.Волошин стажувався в клініках ФРН, Москви, Києва, Дніпропетровська, викладачі кафедри – в клініках Москви, Санкт-Петербурга, Самари, Києва, Львова, Харкова. Проф. Ілащук Т.О. пройшла декількаразове стажування з основ інвазивної кардіології в клініках США

            Активно досліджуються природооздоровчі та рослинні ресурси Буковини і Карпат. Це - оздоровчі властивості мікроклімату однієї з найбільших карстових печер в Європі “Попелюшка”, лікарських рослин - арніки гірської, родіоли рожевої, чистотілу великого, перстачу прямостоячого, девясилу високого, гадючника вязолистого, лавру благородного, продуктів бджільництва - пилку бджолиного. Як об’єкт наукових досліджень пилок бджолиний був фрагментом у захищених 9 кандидатських і 3 докторських дисертаціях. За ідеєю співробітників кафедри в Україні створена біологічно активна добавка “Апітонік” (м. Кривий Ріг, ПП “Плазіс ЄМ”), яка нині є об’єктом детального вивчення в оптимізації лікування хворих на туберкульоз, хвороб органів дихання та цукровий діабет (НДІ туберкульозу, м. Київ, БДМА, санаторії м. Кривого Рогу).

            Співробітники кафедри плідно співпрацюють з колективами Чернівецького національного університету, Національного медичного університету, Київського медичного інституту народної медицини, Івано-Франківської державної медичної академії; Вінницького національного медичного університету, Донецького медичного університету, НДІ кардіології, м. Київ, Тернопільської державної медичної академії, Ужгородського державного університету. Міцнішають наукові контакти з зарубіжними партнерами: терапевтичними кафедрами медичного факультету Технічного університету ім. К.Гаруса в м. Дрездені (ФРН), фармацевтичною фірмою “Фальк-фарма”, фармацевтичним заводом “АWD” (м. Дрезден).