видання колективу кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографії, підготовані співробітниками кафедри:

 

“Про механізм сечогінної дії меркузала” (М.Ю.Раппопорт, 1949);

2. “Кровотворення при шлунковій ахілії” (Б.І.Кранцфельд, 1953);

3. “Шишкоподібне тіло і хроноритми імунної системи” (В.П.Пішак, О.І.Захарчук, О.В.Пішак, 1997);

4. “Пилок квітковий у клінічній та експериментальній медицині” (О.І.Волошин, О.В.Пішак, І.Ф.Мещишен, 1998);

5. “Рання діагностика та лікування ревматоїдного артриту” (О.С.Полянська, О.В.Пішак, В.К.Тащук, 1998р.);

6.  “Оздоровчі ресурси Буковини” (О.І.Волошин, В.П.Пішак, 1999);

7. „Основи оздоровчого харчування” (О.І.Волошин, О.І.Сплавський, 2000, 2002);

8. “Лазери в біології і медицині” (співавт. О.В.Пішак та ін., 2000);

9. “Лазерна поляриметрична діагностика в біології і медицині” (співавт. О.В.Пішак, 2000);

10. “Ревматична нозологія у невідкладній кардіології” (розділ монографії О.В. Пішак, 2000);

11. О.В.Пішак “Ревматична нозологія у невідкладній кардіології” та О.В.Пішак, О.С.Полянська @Iнтерпретація ЕКГ - змін в ургентній кардіології” (розділи у кн. В.К.Тащука, В.П.Пішака “Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології”, 2000 р.);

12. “Глюкокортикоиды в ревматологии” (Г.В.Дзяк, А.П.Викторов, О.В.Пишак, 2001);

13. „Основи оздоровчого харчування”(О.І.Волошин, О.І.Сплавський, 2006, 2007)

14. «Основи нутриціології» (О.І.Волошин, О.В.Пішак, І.В.Окіпняк, О.І.Сплавський),

15. "Родіола рожева в клінічній та експериментальній медицині» (О.І.Волошин, І.Ф.Мещишин, Н.М.Давидова, І.В.Окіпняк)

16. "Порушення хроноритмів метаболічних процесів при остеоартрозі і подагрі, та патогенетичні аспекти лікування" (О.В.Пішак, О.І.Волошин, О.П.Микитюк, Г.І.Арич, Н.М.Малкович, 2010)

17. "Основи фітотерапії та гомеопатії" (О.І.Волошин, В.Л.Васюк. Н.М.Малкович, Б.П.Сенюк, 2012)

18. "Лікарські рослини Карпат та прилеглих регіонів" (О.І.Волошин. Т.М.Бойчук, Л.О.Волошина, В.Л.Васюк, 2013)

Посібники, видані колективом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб:

1. “Російсько-французький розмовник для лікаря-терапевта” (співавт. О.І.Сплавський, 1991);

2. “Методичні розробки практичних занять з імунології для студентів 2-го курсу медичного факультету” (І.Й.Сидорчук, О.В.Пішак, 1995 р.);

3. “Найважливіші сучасні інструментальні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб” (О.І.Волошин, В.А.Гайдуков, А.О.Шубравський, О.В.Пішак, Н.Б.Чернявська, І.А.Плеш, 1997);

4. “Основи електрокардіографії” (В.К.Тащук, О.С.Полянська, О.В.Пішак, 1998р.);

5. “Пособие по кардиологии для иностранных студентов” (співавт. О.В.Пишак и др. 2000 г.);

6.  “Основи медичної генетики” (співавт. О.В.Пішак, 2000р.);

7. “Основні фізіологічні константи і параметри здорової людини” (О.І.Волошин, А.О.Шубравський,

В.А.Гайдуков, О.В.Пішак, О.І.Сплавський, В.І.Каленюк, 1997, 2000р.);

8. “Сучасні інструментальні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб” (О.І.Волошин, О.В.Пішак, І.А.Плеш, Б.П.Сенюк, Н.Б.Чернявська, А.О.Шубравський, 2003),

9.  „Методы клинического обследования больного”, „Methods of patient clinical examination” (В.Л.Васюк, А.О.Шубравський, О.І.Сплавський, 2006),

10.  “Внутрішні хвороби в питаннях та відповідях (для студентів стоматологічних факультетів” (О.І.Волошин, К.О. Бобкович, 2007).

11. "Propedeutics of Internal Medicine in questions and answers" (Pishak O.V., Glubochenko O.V.,Malkovych N.M., 2010)

11. Внутрішня медицина (посібник для студентів 3 курсів студентів стоматологічних факультетів) (Т.О.Ілащук, В.Л.Васюк, І.В.Лукашевич, Н.В. Бачук-Понич, 2012)

12. Внутрішня медицина (посібник для студентів 4 курсів студентів стоматологічних факультетів) (Т.О.Ілащук, В.Л.Васюк, О.П. Микитюк, 2013)