Фахівець БДМУ взяв участь у науковому форумі у Гамбурзі

Упродовж 22-23 жовтня на базі Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф (Гамбург, Німеччина) проведена фахова школа організована Європейською асоціацією з вивчення печінки (EASL) та Європейським комітетом з рідкісних захворювань печінки (ERN RARE-LIVER) “Рідкісні захворювання печінки: покращення діагностики та лікування”.

У роботі фахової школи взяв участь професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб БДМУ Василь Присяжнюк, презентувавши клінічний випадок первинного біліарного холангіту.

У рамках школи обговорені актуальні питання ведення пацієнтів із аутоімунними гепатитами, первинними склерозуючими холангітами, первинними біліарними холангітами, хворобою Вільсона, полікістозом печінки, захворюваннями печінки асоційованими з дефіцитом альфа-1-антитрипсину.