Наукова діяльність

 

На кафедрі виконується спільно з колективом кафедри дерматовенерології комплексна науково-дослідна робота на тему:  "Медикаментозна корекція метаболічних та імунологічних порушень, інтенсивності системного запалення та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з поєднаним перебігом серцево-судинних та бронхообструктивних захворювань, ураженням опорно-рухового апарату та хронічними дерматозами ". 

№ держреєстрації 0120U101550. 

Термін виконання 2020-2024 рр.

Науковий керівник НДР - д.мед.н., проф. Ілащук Т.О.

Відповідальний виконавець - к.мед.н., доцент Малкович Н.М.

До виконання НДР залучено 22 науковця.

За темою комплексної НДР виконується: