Розклади відробіток по кафедрі

ГРАФІК

відробіток та консультацій для студентів 3-го та 6-го курсів

на VІ (весняний) семестр 2022-2023 навчального року

 

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб д.мед.н.                                                                                        Т.О. Ілащук