Дисципліни

КАФЕДРАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.     Пропедевтика внутрішньої медицини    для студентів 2 курсу СФ (україно- та англомовні студенти)

 (силабуси додаються)

2.     Пропедевтика внутрішньої медицини   для студентів 3 курсу МФ №1-4 (україно- та англомовні студенти)

3.      Внутрішня медицина  для студентів 3 курсу СФ (україно- та англомовні студенти)

4.     Внутрішня медицина (у т.ч. клінічна фармакологія, інфекційні хвороби та епідеміологія) та для студентів 4 курсу СФ (україно- та англомовні студенти)

5.     Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією для студентів 6 курсу МФ №1-3 (україно- та англомовні студенти)

6.     Внутрішня медицина з інфекційними хворобами для студентів 6 курсу МФ №4 (україномовні студенти)

7.     Інструментальні методи дослідження у внутрішній медицині (курс за вибором) для студентів 4 курсу МФ №3 (англомовні студенти)

8.     Виробнича лікарська практика в центрі симуляційної медицини для студентів 4 курсу МФ №1-3 (україно- та англомовні студенти)

9.     Терапія для лікарів-інтернів І-ІІ р.н. факультету післядипломної освіти

10.   ТУ (повний перелік - у розділі "лікарям"

11