Розклади відробіток по кафедрі


ГРАФІК
відробіток та консультацій для студентів 3-го та 6-го курсів

на VІ (весняний) семестр 2020-2021 навчального року

п/п

Прізвище, ініціали

викладача

ІІІ курс

вівторок

ІІІ, VІ курси

субота

1.

доц. Васюк В.Л.2

доц. Лукашевич І.В.3

доц. Сенюк Б.П.4

доц. Окіпняк І.В.5

доц. Бачук-Понич Н.В.6

ас. Мікулець Л.В.7
 

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб д.мед.н.                                                                                        Т.О. Ілащук