Розклади відробіток по кафедрі


ГРАФІК
відробіток та консультацій для студентів 3-го та 6-го курсів

на V (осінній) семестр 2017-2018 навчального року

п/п

Прізвище, ініціали

викладача

ІІІ курс

вівторок

ІІІ, VІ курси

субота

1.

доц. Васюк В.Л.

03.10, 31.10, 5.12

16.09, 21.10, 25.11

2

доц. Лукашевич І.В.

19.09, 10.10, 28.12

19.09, 10.10, 28.12

3

доц. Сенюк Б.П.

21.11, 19.12

30.09, 28.10

4

доц. Окіпняк І.В.

26.09, 14.11

07.10, 18.11

5

доц. Бачук-Понич Н.В.

5.09, 24.10, 07.11, 14.12, 26.12


6

ас. Мікулець Л.В.

12.09, 10.10

09.09, 16. 12

7

ас. Доголіч О.І.


23.09, 11.11, 04.12, 23.12

 

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб д.мед.н.                                                                                        Т.О. Ілащук