Присяжнюк Василь Петрович


Присяжнюк Василь Петрович 

доцент, кандидат медичних наук, лікар-терапевт

У 2007 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”. У цьому ж році поступив на навчання в магістратуру, виконав і захистив магістерську наукову кваліфікаційну роботу на тему: “Рання діагностика уражень серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи корекції”. У 2009-2011 роках навчався у аспірантурі, виконав та захистив у 2011 р. дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Вікові особливості уражень серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи їх корекції”. На даний час перебуває  докторантурі.

Проводить практичні заняття зі студентами лікувального факультету №1, лікувального факультету №3 та фармацевтичного факультету. Є відповідальним за інтернет-сторінку кафедри та курс “Пропедевтика внутрішніх хвороб” на сервері дистанційного навчання “Moodle” для україномовних та англомовних студентів. Має ІІ лікарську категорію, проводить лікувальну роботу у ревматологічному відділенні Міської клінічної лікарні № 3.

Опубліковано 92 наукові праці, серед яких 18 статей, 4 патенти на корисну модель, 7 раціоналізаторських пропозицій. Є співавтором 1 навчально-методичного посібника.