Окіпняк Ірина Вікторівна


Окіпняк Ірина Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1998 року. В 2000 р. закінчила клінічну ординатуру з внутрішніх хвороб. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування екстракту родіоли рожевої та синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю».  

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Проводить лікувально-діагностичну роботу в кардіологічному відділенні МКУ «Міська клінічна лікарня №3», працює в кабінеті функціональної діагностики, виконує цілодобове моніторування ЕКГ і АТ.

Опубліковано 72 наукові роботи, серед них: 24 статті у журналах, 1 монографія, співавтор 1 навчально-методичного посібника, отримано 1 патент України на винахід, інформаційний лист, 2 методичні рекомендацій МОЗ України, 9 рацпропозицій.

Наукові інтереси: проблеми діагностики і лікування хворих на захворювання серцево-судинної системи, використання фітопрепаратів у пацієнтів із мікст-патологією внутрішніх органів.

Помічник завуча кафедри, матеріально-відповідальна особа кафедри. Відповідальна за електронні навчальні курси з дисципліни «внутрішня медицина» для студентів 6 курсу на сервері дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua).