Малкович Наталія Миколаївна


Малкович Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

Народилась в м. Чернівці 23 червня 1971 року у сімʹї студентів-медиків. З 1978 по 1988 рр. навчалась у Чернівецькій середній школі № 2, яку закінчила із золотою медаллю. В 1988 р. стала студенткою Чернівецького державного медичного інституту. Під час навчання з 1992 по 1994 рр. працювала медичною сестрою Обласного кардіологічного диспансеру. Після закінчення медінституту в 1994 р. була розподілена на роботу в НДІ медико-екологічних проблем. З 1 листопада 1994 р. працює в Чернівецькому державного медичному інституту на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Розпочала свою роботу в якості магістранта. Після захисту магістерської роботи в 1996 р. запланувала кандидатську дисертацію, яку успішно виконала під керівництвом проф.. Волошина О.І. та захистила в 1999 р.  З 1997 р. була асистентом кафедри, в 2004 році стала доцентом кафедри.

Навчалась в інтернатурі з терапії у 1994-1996 рр. Розпочала роботу лікаря в ревматологічному відділенні Чернівецькій міській клінічній лікарні № 3. З 2000 р. працює та консультує хворих у пульмонологічному відділенні. В 2008 р. в НМАПО ім. П.Л. Шупика навчалась на кафедрі торакальної хірургії та пульмонології та отримала спеціалізацію з фаху «Пульмонологія». З 2008 р. є лікарем-терапевтом вищої категорії. Оволоділа необхідними практичними навичками: виконує торако- та лапароцентез, інтраплевральне та внутрішньосерцеве введення ліків, реанімаційні заходи. З 2007 р. консультує кабінет функціональних досліджень: оволоділа методикою запису та трактування комп’ютерної спірограми,  холтерівського моніторування ЕКГ та добового моніторування артеріального тиску. 

Педагогічну роботу проводить зі студентами ІІІ та VI курсів медичного факультету № 3. Є викладачем факультету післядипломної освіти: читає лекції та веде семінарські та практичні заняття на курсі тематичного удосконалення з клінічної апіфітотерапії. З 2007 по 2009 рр. керувала інтернатурою з пульмонології та фтизіатрії.

Є співавтором 120 наукових праць, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібника. Отримала 1 патент на корисну модель. З 2000 р. є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи кафедри. Основними науковими інтересами є питання діагностики та лікування поєднаної кардіопульмональної патології, застосування фітопрепаратів у хворих з мікст-патологією.

Заміжня, чоловік – лікар-терапевт, мати двох дітей.