Бобкович Катерина Олегівна


Бобкович Катерина Олегівна  

кандидат медичних наук, доцент

      На кафедрі працює з 2001 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію "Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю".

Лікар-кардіолог, лікар-терапевт І кваліфікаційної категорії. Проводить лікувально-діагностичну роботу в кардіологічному відділенні та кабінеті функціональної діагностики МКУ «Міська клінічна лікарня №3» .

Опубліковано 50 наукових робіт, серед них: 20 статей у журналах, інформаційний лист, нововведення, отримано 1 патент України на винахід та 5 рацпропозицій, співавтор 3-х навчально-методичних посібників.

        Наукові інтереси: проблеми діагностики і лікування поєднаної патології серцево-судинної системи та органів дихання, використання фітопрепарітв у пацієнтів із мікст-патологією внутрішніх органів.

              Куратор студентського наукового гуртка кафедри.

Відповідальна за електронні навчальні курси з дисциплін «пропедевтика внутрішньої медицини» та «внутрішня медицина» для студентів 2-3 курсів спеціальності «стоматологія» на сервері дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua).

На даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною