Бачук-Понич Наталія Володимирівна


Бачук-Понич Наталія Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент

На кафедрі працює з 2001 року. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Особливості клініки і перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу у хворих із супутніми холециститами та шляхи медикаментозної корекції”.

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії. Проводить лікувально-діагностичну роботу в кардіологічному відділенні МКУ «Міська клінічна лікарня №3» .

Опубліковано 30 наукових робіт, серед них: 10 статей у журналах, отримано 1 патент України на винахід і 2 рацпропозиції.

        Наукові інтереси: проблеми діагностики і лікування поєднаної патології серцево-судинної системи та органів травлення, використання фітопрепаратів у хворих із поєднаною патологією внутрішніх органів.

              Відповідальний куратор на кафедрі. З 2012 року відповідає за роботу студентського наукового гуртка.