Історія кафедри

Історія кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Буковинського державного медичного університету

Кафедра акушерства та гінекології №2 Буковинської державної медичної академії була організована в січні 1995 року. З метою покращання практичного вирішення завдань служби охорони здоров’я матері та дитини в Чернівецькому регіоні в грудні 2000 року до штату співробітників увійшли неонатологи. Кафедру акушерства та гінекології №2 реорганізовано в кафедру акушерства, гінекології та перинатології. Така реорганізація передбачала створення наукової бази з перинатології, що в повному обсязі сприяло вирішенню актуальних проблем даної галузі медицини. З першого дня заснування кафедру очолила професор Кравченко Олена Вікторівна.

В 1995 році працювали: доценти Дикусаров В.В., Косілова С.Є., асистенти: Коваленко П.П., Капоріна Н.В., Войтенко С.Г., асистент-стажор Буланова Л.М.

З 1996 року колектив кафедри поповнили молоді співробітники: Дроздова Т.А., Ясніковська С.М., Колесник А.М., а згодом Калугіна Л.В., Співак А.В., Бирчак І.В. В 2009 році до складу кафедри входять:

-         Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

-         Годованець Юлія Дмитрівна – д.мед.н., професор.

-         Ясніковська Світлана Михайлівна – к.мед.н., доцент.

-         Дикусаров Володимир Володимирович - к.мед.н., доцент.

-         Косілова Світлана Євгенівна - к.мед.н., доцент.

-         Каліновська Ірина Валентинівна – д.мед.н., доцент кафедри.

-         Юр’єва Ліля Миколаївна - к.мед.н., доцент кафедри.

-         Бирчак Інна Володимирівна – к.мед.н., асистент.

-         Маринчина Ірина Миколаївна - к.мед.н., асистент.

-         Карлійчук Євгенія Сергіївна – асистент.

Колектив кафедри акушерства, гінекології та перинатології (зліва направо)

Опер. комп’ют. класу Ружицька А.Я., ас. Маринчина І.М., ас. Бирчак І.В., доц. каф. Юр’єва Л.М., ст..лаб. Діклевич М.І., к/о Булик Т.С., доц.каф. Каліновська І.В., к/о Омар Камаль, доц. Ясніковська С.М., ас. Капоріна Н.В., проф. Кравченко О.В., доц. Дикусаров В.В., доц. Косілова С.Є.

 

Клінічною базою кафедри є міський пологовий будинок №2. Ліжковий фонд МКПБ № 2 налічує 175 ліжок, з них акушерських – 65, патології вагітності – 60, гінекологічних – 50, дитячих – 75, з них дитячої реанімації – 6. Жіноча консультація обслуговує населення Шевченківського району м. Чернівці (60500) і розрахована на 150 відвідувань в день. У травні 2003 року пологовий будинок №2 отримав статус “Лікарня доброзичлива до дитини” за критеріями ВООЗ та Дитячого Фонду Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). У 2007 році пологовий будинок пройшов акредитацію, підтвердив вищу акредитаційну категорію та підтвердив статус “Лікарня доброзичлива до дитини”. Професор Кравченко О.В., професор Годованець Ю.Д. є експертами з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я щодо критеріїв статусу “Лікарня доброзичлива до дитини”. З 2007 року в пологовому будинку №2 функціонує відділення антенатальної охорони плода з ліжками денного стаціонару (25 ліжок), де здійснюється нагляд за вагітними групи високого ступеня ризику, проводиться кардіомоніторингове дослідження стану плода, є кабінет ультразвукової діагностики, що робить можливим забезпечити 100% дворазовий УЗ – скринінг під час вагітності.

На кафедрі студенти навчаються у 5 тематично обладнаних учбових кімнатах. Окремо виділена навчальна аудиторія для індивідуальної роботи студентів з методичними, наочними матеріалами та технічними засобами в позаурочний час. Аудиторія оснащена фантомами: модель, імітуюча навчання методам визначення положення плоду; модель для навчання методам гінекологічного обстеження “Єва”; модель-імітатор “Пологи класичні”; модель голови новонародженого для інтубації тощо.

 

Для удосконалення навиків первинної реанімації новонароджених був вперше на базі кафедри створений тренінговий клас, оснащений 6 фантомами та муляжами.

Для навчального процесу активно використовуються операційні, маніпуляційні, кабінети функціональної діагностики. 

На кафедрі є комп’ютерний клас (5 комп’ютерів) для навчального процесу. Колективом кафедри розроблені власні 4 комп’ютерні навчально-атестаційні програми. В 2007 році виданий навчальний посібник на магнітному носії “Атестаційні та навчальні програми з фізіологічного та патологічного акушерства”, затверджений ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.

З моменту заснування кафедри акушерства, гінекології та перинатології її очолює доктор медичних наук, професор Кравченко Олена Вікторівна, випускниця Чернівецького державного медичного інституту. В 1995 році вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Вагітність, пологи та функціональний стан системи мати-плацента-плід у жінок екологічно несприятливого Чернівецького регіону України.” В 1996 році їй присвоєно звання професора кафедри акушерства та гінекології. В 1998 році Олена Вікторівна стажувалась в США в університеті Джона Хопкінса. Отримала міжнародний сертифікат з планування сім’ї. Професор Кравченко Олена Вікторівна - член Європейської Асоціації акушерів гінекологів, член Європейської Асоціації інфектологів. Очолює асоціацію перинатології Чернівецької області.

За період роботи кафедри відповідно до виконання НДР кафедри підготовлено 1 доктора медичних наук, 10 кандидатів медичних наук, 7 магістрів. На даний час виконується 2 кандидатських дисертації, 1 магістерська робота. За період з 1995 року по 2008 рік захистили магістерські роботи Варвус В.А., Дроздова Т.А., Ясніковська С.М., Колесник А.М., Калугіна Л.В., Співак А.В., Карлійчук Є.С.

В 1997 році за керівництвом професора Кравченко О.В. захистив кандидатську дисертацію Прокопчук О.В. “Гістофізіологічне підґрунтя патоморфозу хвороб уразової шийки.” В квітні 1998 року Юр’єва Л.М. захистила кандидатську дисертацію “Клініко-лабораторне обгрунтування профілактики розвитку хоріоамніоніту у жінок з екологічно індукованою фето-плацентарною недостатністю.”

         В 2001 році захищено 3 кандидатські дисертації: Дроздовою Т.А. - “Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу і функції нирок у вагітних з прееклампсією,” Узінським С.Є. - “Особливості формування плацентарної системи, прогнозування та профілактики гестаційних ускладнень у вагітних мешканок ІІІ та ІV зон радіаційного забруднення”, Ясніковською С.М. – “Оптимізація методів профілактики та лікування анемій вагітних у жінок екологічно несприятливих регіонів з урахуванням змін агрегантного стану крові та функції нирок.”

         В 2003 році Калугіна Л.В. захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики ускладнень вагітності та пологів на основі диференційованої корекції тиреоїдного статусу за умов зобної ендемії.”

         В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії” асистент Співак А.В. В цьому ж році захистив кандидатську дисертацію Бербець А.М. – “Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в І триместрі”.

         В 2009 році асистент Маринчина І.М. захистила кандидатську дисертацію “Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти”.

В 2006 році Годованець Ю.Д. захистила докторську дисертацію «Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування).

Колектив кафедри поряд з постійним удосконаленням навчально-виховної роботи проводить наукові дослідження. За період з 1995 по 2000 р. виконана наукова робота на тему: “Профілактика та корекція порушень структурно-функціональних систем матері та плоду в екологічно несприятливих регіонах України”. В 2005 році кафедрою виконана держбюджетна наукова робота “Репродуктивне здоров’я. Профілактика структурно-функціональних уражень фето-плацентарного комплексу при порушеному періоді гестації, прогнозування і корекція перинатальних наслідків адаптації новонароджених.” В 2006 році запланована та виконується на даний час НДР кафедри на тему “Розробка диференційованих методів діагностики та корекції структурно-функціональних уражень фетоплацентарної системи у жінок міста і сільської місцевості. Особливості адаптації новонароджених за умов перенесеної хронічної внутрішньоутробної гіпоксії”.

Слід відзначити практичну цінність проведених і апробованих наукових досліджень. В пологових будинках міста Чернівці та районах області, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Донецької, Вінницької, Харківської областей за результатами останньої НДР впроваджено 1 деклараційний патент, 4 інформаційних листи, 3 рацпропозиції та 1 нововведення, які стосуються питань діагностики, лікування та профілактики перинатальної захворюваності та смертності, отримано 38 актів впроваджень. Зокрема, запропоновано новий комплекс організаційних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на корекцію порушень в системі мати-плацента-плід у жінок, які мешкають в екологічно шкідливих умовах Чернівецького регіону. Співробітниками кафедри впроваджено: нові методи лікування анемій вагітних, пізніх гестозів з використанням ензимо- та апіфітотерапії; заходи щодо профілактики септичних ускладнень в пологах і в післяпологовому періоді з використанням магнітно-лазерного опромінення крові, сорбентів, адаптогенів та антибіотиків; методи попередження злоякісних захворювань жіночої статевої сфери.

За час з 1995 по 2009рр. співробітниками кафедри опубліковано: 1 підручник (у співавторстві з ХНУ), 2 монографії, 26 навчальних посібників, 578 статей, із них 20 за кордоном, 220 тез; 38 патентів, 30 рацпропозицій, 9 нововведень, 30 інформаційних листів, 6 методичних рекомендацій.

Співробітники кафедри тісно співпрацюють із такими провідними науковими колективами в галузі перинатології, як кафедра перинатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра неонатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології проводиться післядипломна підготовка лікарів акушер–гінекологів на передатестаційному циклі навчання, а також  на 7 циклах тематичного удосконалення лікарів-слухачів. Тематика циклів «Невідкладні стани в практиці акушера - гінеколога», «Актуальні питання акушерства», «Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології» скерована на профілактику материнської смертності, а також на покращення надання допомоги новонародженим: «Первинна реанімація новонароджених. Післяреанімаційна допомога в ранньому неонатальному періоді», «Актуальні питання медичної генетики в педіатрії та гінекології», «Актуальні питання перинатології». «Сучасне ведення лактації та грудне вигодовування. Впровадження ініціативи ВООЗ Юнісеф «Лікарня дружня до дитини»». Тематика циклів ТУ висвітлюється з урахування наказів МОЗ України.

На базі кафедри з 1995 року пройшли підготовку 18 клінічних ординаторів, із них 9 іноземців, які працюють за фахом в Німеччині, Сірії, Єгипті. Під керівництвом професора та доцентів успішно завершили навчання в інтернатурі за фахом “акушерство та гінекологія” 175 лікарів.

Колектив кафедри акушерства, гінекології та перинатології здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі клінічного пологового будинку №2, зокрема 7 співробітників із вищою лікарською категорією, один - з першою, один - з другою та один із сертифікатом лікаря-спеціаліста.

За погодженням з адміністрацією пологового будинку №2 консультативну роботу в базовій установі проводять професор Кравченко О.В., доцент Дикусаров В.В., доцент Косілова С.Є.. Професор Кравченко О.В. проводить консультування жінок як в жіночій консультації, так і в стаціонарі базової установи. Доцент Дикусаров В.В. консультує жінок в стаціонарі МКПБ №2. Доцентом Косіловою С.Є. проводяться консультації в жіночій консультації №2. З 2007 року проф. Кравченко О.В. консультує вагітних високої та вкрай високої групи ризику розвитку материнської та перинатальної патології в «Антенатальному центрі охорони плода та медичної генетики».

Співробітники кафедри здійснюють консультативну роботу в 5 районах області: Заставнівський район – проф. Кравченко О.В., доцент Юр’єва Л.М.;

Сторожинецький район – доцент Косілова С.Є.; Вижницький район – доцент Ясніковська С.М.; Путильський район – доцент Дикусаров В.В.; Кіцманський район – доцент Каліновська І.В., проф. Годованець Ю.Д. (питання неонатології).

Колектив кафедри тісно співпрацює з практичними лікарями акушер-гінекологами. Доценти та асистенти читають лекції на переривчастих курсах для лікарів області. Для них кафедрою організовано і проведено круглі столи: “Сучасні погляди на терапію пізніх гестозів вагітності”, “Кесарський розтин (сучасні погляди та проблеми)”, “Інтенсивна терапія акушерських кровотеч”, “Перинатальні інфекції”, “Клімактеричний синдром”.

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з провідними фармацевтичними фірмами “Boehringer Ingelheim” (Німеччина), “Organon”(Нідерланди), “Sanofi” (Франція), “Schering”(Німеччина), “Pharmacia Upjohn” (США), “Innotech International” (Франція), “Gedeon Rihter” (Угорщина), “Solvey Pharma” (Франція).

Почесними грамотами МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджені: д. мед. н., професор Кравченко О.В., д. мед. н., професор Годованець Ю.Д., к. мед. н., доцент Ясніковська С.М., к. мед. н., доцент кафедри Юр’єва Л.М., к. мед. н., доцент Дикусаров В.В.

Співробітники кафедри організували та провели наступні науково-практичні конференції:

n     Науково-практична конференція «Невиношування вагітності» (пленум Асоціації акушерів-гінекологів України) (1997 р.)

n     Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання перинатології” (2001 р.)

n     Всеукраїнська науково-практична конференція «Перинатальна охорона плода: діагностика  і фармакокорекція» (2007 р.)

n     Всеукраїнська науково-практична конференція «Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи» (2007 р.)

n     Науково-практична конференція “Невідкладні стани в акушерстві, гінекології та дитячій гінекології” та пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2009р.)

“В ім’я здоров’я теперішнього та майбутнього поколінь!” – ось девіз, який визначає діяльність кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету.