Наукова діяльність

 
На кафедрі виконується спільно з колективом кафедри дерматовенерології комплексна науково-дослідна робота на тему:  "Клініко-патогенетичне обгрунтування дит способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, дифузні ураження печінки невірусного походження та хронічні дерматози з урахуванням стану ендокринної, імунної систем, кишкового біоценозу та метаболічних процесів ". 

№ держреєстрації 0115U002763

Термін виконання 2015-2019 рр.

Науковий керівник НДР - д.мед.н. Ілащук Т.О.

Відповідальний виконавець - к.мед.н., доцент Малкович Н.М.

До виконання НДР залучено 22 науковця.

За темою комплексної НДР виконується:
  • 1 докторська дисертація (Присяжнюк В.П., науковий консультант проф. Волошин О.І.) 
  • 3 кандидатських дисертації (Волошинська К.О., Швець Н.В., Широкова С.В. - науковий керівник проф. Ілащук Т.О.) 
  • 1 магістерська наукова робота (Топорівська О.В. - науковий керівник проф. Ілащук Т.О.).