СНТ кафедри, 2015-2016 рр.

голова СНТ кафедри пропедевтики на 2015-2016 н.р.:

Солован Т.В.,
17 група 3 курс, медичний факультет №2,
спеціальність «лікувальна справа»

Дата

Засідан

ня СНГ

Час, місце проведе

ння

Тематика засідання

Форми організації роботи  гуртківців (семінар, наукові дебати, практикум, індивідуальна робота в клініці тощо)

Куратор засідання

24.09.15

 

16.30

1.                Організаційне засідання гуртка.

2.                    Ознайомлення студентів 3-ого курсу з завданнями, які пов'язані з вивченням пропедевтичної терапії та можливостями гуртка в їх вдосконаленні.

3.   Клінічний огляд хворих.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Бачук-Понич Н.В.

22.10.15

 

16.30

1.                Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія, пневмотахометрія), методика проведення та клінічний аналіз отриманих результатів.

2.        Клінічний огляд хворих.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Малкович Н.М.

05.11.15

 

16.30

1.                Клінічний  огляд хворих у пульмонологічному відділенні.

2.     Заслуховування реферативних доповідей студентів Легеневі та позалегеневі прояви СНІДу

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Бачук-Понич Н.В.

26.11.15

 

16.30

1.                 Курація хворих із синдромом серцевої недостатності.

2.                 Заслуховування реферативних доповідей студентів Роль фітопрепаратів у лікуванні захворювань серцево-судинної системи

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Бачук-Понич Н.В.

17.12.15

 

16.30

1.                Значення ЕКГ в діагностиці захворювань серцево-судинної системи, ЕКГ-діагностика комбінованих порушень ритму.

2.                Клінічний огляд хворих.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Бачук-Понич Н.В.

18.02.16

16.30

1.                Вади серця, набуті і вроджені. Можливості ультразвукового, доплерографічного, рентгенологічного методів в діагностиці.

2.                Клінічний огляд хворих у ревматологічному відділенні.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Глубоченко О.В.

10.03.16

 

16.30

1.                Сучасні інструментальні методи обстеження гастроентерологічних хворих хворих.  

2.                Можливості УЗД, ЕГДС, комп’ютерної томографії.

Заслуховування реферативних доповідей студентів . Асцитичний синдром. Етіологія, патогенез, діагностика.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Лукашевич І.В.

31.03.16

 

16.30

1.               Вади серця, набуті і вроджені. Можливості ультразвукового, доплерографічного, рентгенологічного методів в діагностиці.

2.  Клінічний огляд хворих у ревматологічному відділенні.

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Глубоченко О.В.

14.04.16

 

16.30

Заслуховування доповідей студентів які направляються на наукову студентську конференцію

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц. Бачук-Понич Н.В.

19.05.16

 

16.30

Сучасні інструментальні методи обстеження хворих з патологією серцево-судинної системи. Можливості УЗД, велоергометрії, хол тер ЕКГ, АТ в діагностиці серцевої патології.

Підведення підсумків роботи

Семінар, робота у відділеннях лікарні

доц.Бачук-Понич Н.В.

Окіпняк І.В.

 


ĉ
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
15 трав. 2016 р., 23:04
Comments